Fundusz pożyczkowy KLĘSKI ŻYWIOŁOWE
dla przedsiębiorców poszkodowanych  na skutek klęsk żywiołowych lub działania siły wyższej.

           

 

WSPARCIE KAPITAŁOWE DLA:

1) pożyczki preferencyjne 
    dla mikro, małego, średniego przedsiębiorcy, który:
 • posiada siedzibę główną lub oddział na terenie woj. małopolskiego
 • poniósł bezpośrednie, materialne straty w miejscu faktycznego wykonywania działalności w wyniku klęsk   żywiołowych lub działania siły wyższej w okresie po 1 maja 2010 roku
 • przeznaczy pożyczkę na finansowanie inwestycji rozwojowych, realizowanych na terenie woj. małopolskiego
      WARUNKI
 • OPROCENTOWANIE: 2 % 

 • BRAK KOSZTÓW DODATKOWYCH (prowizji, marży, itp.)

 • do 300 000 zł

 • spłata do 5 lat

 • możliwość skorzystania z karencji do 6 miesięcy

2) pożyczki rynkowe
    dla mikro, małego, średniego przedsiębiorcy, który:

 • posiada siedzibę główną lub oddział na terenie woj. małopolskiego
 • przeznaczy pożyczkę na finansowanie inwestycji rozwojowych, realizowanych na terenie woj. małopolskiego
WARUNKI
 • OPROCENTOWANIE: 5 % ( DLA STARTERÓW 7 % )

 • BRAK KOSZTÓW DODATKOWYCH (prowizji, marży, itp.)

 • do 300 000 zł

 • spłata do 5 lat

 • możliwość skorzystania z karencji do 6 miesięcy


Wnioski można składać:

 • Siedzibie FRRR:
  ul. Orkana 16B, 34-700 Rabka-Zdrój
  tel: 18 26 77 739, 889 875 721
 • w biurze terenowym FRRR:
  Tarnów, ul.Paderewskiego 6, tel: 14 621 03 43
 • Biuro Terenowe: 30-363 Kraków, 
  ul. Rydlówka 5 pok. 105, tel. 889 875 721  oraz  737434274

Dokumenty do pobrania:
::: Regulamin (obowiązujący od 8 maja 2015)       ::: Regulamin (dla tych, którzy skorzystali do 8 maja 2015r.)
::: Umowa pożyczki
::: Wniosek pożyczkowy  poż. preferencyjne 
::: Wniosek pożyczkowy  poż. rynkowe
::: Oświadczenie o spełnianiu kryteriów podmiotowych pożyczkobiorcy

Załączniki do wniosku pożyczkowego dla pożyczek preferencyjnych:
::: Zał.1  Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc 
::: Zał.2 Oświadczenie VAT
::: Zał.3  Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
::: Zał.4 
Oświadczenie o nieubieganiu się o pomoc
::: Zał.5  Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy z innych źródeł

::: Zał.6  Oświadczenie o nieposiadaniu wyceny szkód
::: Zał.7  Oświadczenie o przeznaczeniu pożyczki 
::: Zał.8  Sprawozdanie finansowe


W związku z obowiązkiem informowania i promocji o współfinansowaniu ze środków publicznych inwestycji finansowanej z funduszu pożyczkowego "Klęski Żywiołowe" uprzejmie prosimy o zastosowanie się do instrukcji  wydanej przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w zakresie informacji i promocji, obowiązującej od stycznia 2010 roku.
Treść całej instrukcji dostępna jest :::TUTAJ

Zgodnie z wymogami tej instrukcji poniżej zamieszczone są projekty:
 :::naklejki, którą należy nalepić na zakupionych środkach trwałych  
oraz
- tabliczki pamiątkowej w przypadku wykonywania robót budowlanych.


Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej art. 22 wymagane jest aby transakcje przekraczające kwotę 15 000 zł były dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego.