Fundusz pożyczkowy ROZWÓJ TURYSTYKI

Oferta dotyczy przedsiębiorców, posiadających siedzibę główną lub oddział na terenie Województwa Małopolskiego.

Pożyczka może zostać przeznaczona wyłącznie na następujące cele:

 1. zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 2. zakup nieruchomości,
 3. zakup maszyn i środków transportu,
 4. zakup materiałów produkcyjnych,
 5. budowę lub adaptację obiektów budowlanych,
 6. remont lub modernizację środków trwałych,
 7. zakup nowych technologii, patentów lub licencji,
 8. zakup oprogramowania,
 9. zakup i wytwarzanie środków trwałych,
 10. zakup usług,
 11. zakup środków obrotowych,
 12. pokrycie kosztów bieżących działalności.
Warunki:
 • Maksymalna wysokość pożyczki - 120 000 zł.
 • Oprocentowanie: 4%, (dla starterów - 6%)
 • bez opłat dodatkowych, marż i prowizji
 • na max 5 lat
 • możliwość karencji do 6 miesięcy

 

Informacje dotyczące pożyczek można uzyskać w naszych biurach:

 • Biuro FRRR w Rabce-Zdroju, ul.Orkana 16 B, tel. 18 26 777 39, 889 875 721

 • Biuro Terenowe: 30-363 Kraków, ul. Rydlówka 5 pok. 105, tel. 889 875 721  oraz  737434274

 • Biuro Terenowe:  33-100 Tarnów, ul. Paderewskiego 6, tel. 14 62 103 43

Szczegóły w 

::: regulamin obowiązujący od 25.02.2016r.
    archiwalne:
     ::: regulamin obowiązujący od 14.11.2011r.
     ::: regulamin obowiązujący do 13.11.2011r.

Dokumenty do pobrania:
::: Umowa pożyczki
::: Wniosek pożyczkowy

::: Deklaracja wekslowa
::: Oświadczenie poręczyciela

UWAGA!
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej art. 22 wymagane jest aby transakcje przekraczające kwotę 15 000 zł były dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego.